adrimFac 5.95
dimarts, 16 octubre de 2012

S'ha fet millores internes perque consultes i processos que tenen en compte la tarifa segons tipus de client tinguin en compte el preu segons descompte de la tarifa base.