adrimFac 5.79
divendres, 04 maig de 2012

S'ha solventat un error alhora de traspassar a comptabilitat els cobraments amb el sistema de sèries de facturació actiu.
S'ha solventat un error alhora d'importar una compra de la central.