adrimFac 5.72
divendres, 02 marÁ de 2012

Es pot traspassar una compra facturada d'exercici.
Millores en el traspas a comptabilitat en pagataments amb diferèncials de divisa.