adrimFac 5.68
divendres, 30 desembre de 2011
S'ha solventat un problema alhora d'eliminar vendes buides en el procés de fi de dia.