adrimFac 5.67
dimecres, 28 desembre de 2011
Millores en el mòdul adrimFacTactil.
En el nucli de vendes si s'ha redimensionat la finestra les dades de client es mostren, proporcionalment, més amples.