adrimFac 5.43
dimarts, 28 juny de 2011

S'ha arrenjat un problema alhora de fer facturació degut a un error intern de format.