adrimFac 5.28
dijous, 18 novembre de 2010
S'ha detectat que la secció d'estocs en la fitxa d'articles no refresca correctament la informació en la versió 5.27, problema solventat.