adrimFac 5.20
dilluns, 26 juliol de 2010
Es tornen a fer millores en la impressió del text de la LOPD en les factures.
S'han fet algunes millores de rendiment de la base de dades.