adrimFac 5.09
divendres, 21 maig de 2010
S'ha solventat un problema d'una funció interna que afectava a diversos processos, entre ells la sincronització de sucursals.
S'ha millorat la clonació de Pressupostos per tenir en compte els escandalls.