adrimFac 4.87
dimarts, 12 gener de 2010
Es pot indicar quin serà el directori per defecte alhora de generar un llistat en format document (pdf, word, excel, html..) per tal de facilitar la feina d'enmagatzematge d'aquests documents. Cal configurar el paràmetre [PES12] de la secció perifèrics dins de la configuració del sistema.
Es pot indicar que alhora de una venda passar-la a comanda la data de la comanda sigui automàticament la data del sistema, per fer-ho cal activar el paràmetre [TPV51] de la secció Nucli de vendes dins la Configuració del Sistema.
S'ha solventat un problema en els llistat de clients que provocava que els clients que no tenien vendes no es mostraven.
S'ha millorat el llistat d'articles tenint en compte que pot donar-se el cas de que el tipus d'iva de l'article no sigui el que té assignat la seva família sino el que té assignat directamente l'article.
Nou llistat dins dels llistats d'articles. Aquest llistat número 8 es igual que el llistat número 5 peró en format apaisat i mostrant els marges percentuals per a cada proveïdor segons el preu de venda i els costos de la última compra i el cost de tarifa.
Nom mòdul [MOD23] per tal d'activar diferents utilitats específiques d'empreses o botigues que tinguin diferents sucursals.
S'ha millorat la distribució de butons en la gestió de Factures Realitzades.
Desde la gestió d'albarans es pot exportar l'albarà per després importar-la, desde compres rebudes, en la sucursal. Aquesta utilitat és la mateixa que ja existia a Factures Realitzades.
Alhora de donar com a rebuda una compra activa s'actualitza l'últim preu de compra dels articles tenint en compte el possible descompte línial aplicat, així mateix el preu de tarifa s'actualitza sense tenir en compte els descomptes linials.
En el procés de fi de dia existeix una nova opció per tal de generar la factura de fi de dia de tots els tiquets que estiguin pendents de facturar independentment de la data del tiquet, opció 2.
Es pot configurar a través del paràmetre [TAC38] si alhora de fer el fi de dia des del tpv tàctil aquest es farà agafant únicament els tiquets del dia indicat o tots els tiquets que estiguin pendents de tancar.
Es pot modificar la descripció de l'article en el nucli de vendes per cada línia de venda en concret, per fer-ho només cal premer el botó 'Canvi Descripció' o premer les combinacions de tecla Alt-F12. Per tal d'indicar si el botó estarà visible o no en el nucli de vendes cal configurar el paràmetre [TPV52]. El canvi de la descripció es veurà reflexat en tots els documents de vendes (pressupost, comanda, albarà i factura).
Alhora de traspassar una factura d'exercici es demana quina data tindrà la factura en el nou exercici, per defecte es sugereix la data que té actualment la factura.