adrimFac 4.81
dimecres, 25 novembre de 2009
S'ha solventat una incidència en el nucli de vendes en la versió anterior.