adrimFac 4.57
dissabte, 30 maig de 2009
S'ha solventat una incidència detectada amb el total de les factures de venda quan hi havien descomptes realitzats.