adrimFac 4.17
dilluns, 01 desembre de 2008
Solventat problemes en la importació de compres desde la centra, dins de la gestió de compres rebudes.