adrimFac 3.14
dilluns, 05 novembre de 2007
En el seguiment d'estocs es mostra talla i color si esta activat el modul de talla/color [MOD15]