adrimFac 3.12
dissabte, 08 setembre de 2007
Es pot indicar si l'article està publicat o no a internet. (Només amb mòdul web activat [MOD10])
Nou format d'impressió de factura.