Anālisi i Desenvolupament de Recursos InforMātics
La nostra finalitat és analitzar el seu problema, dissenyant, desenvolupant i implantant la millor solució a aquest. Més de 15 anys d'experiència en el sector de les noves tecnologies ens avalen.
Som especialistes en moltes disciplines dins de les noves tecnologies el que ens permet donar una solució integral a les necessitats de la seva empresa.