Trametre a un amic
adrimFacTactilSpy: Visualitzador de successos
Aquesta aplicació permet visualitzar els successos que han ocurregut en el mòdul adrimFacTactil per tal de trovar utilitzacions indegudes del mòdul de vendes per part dels usuaris. rebre les  de manera automàtica i sencilla. Per tal de poder utilitzar aquest actualitzador cal que estigui pagant la quota de manteniment.
 
< Anterior