adrimFac 5.36 Imprimir Trametre a un amic
dimecres, 25 maig de 2011
S'ha fet millores de funcionalitat en la gestió d'articles modificació ràpida.
Es pot configurar adrimFac per que en el moment que es modifiqui l'últim preu de tarifa del proveïdor d'un article, gestió d'articles, el preus mitjos de compra es modifiquin automàticament. Aquesta utilitat està pensada per aquells usuaris d'adrimFac que no fan la gestió de compres però que si informen del preu de compra de l'article a un proveïdor i posteriorment volen poder fer llistats/estadístiques amb estocs valorats. Cal activar el paràmetre de configuració [ART23].
Les observacions d'una venda ara també es mostren en la factura a més de el pressupost i l'albarà.
Quan una compra activa es rebuda es pot indicar, en el cas de ser una factura, si existeix retenció de IRPF a aplicar.
En la gestió de Compres Rebudes Albarans alhora de donar una compra com a facturada es pot indicar la retenció de IRPF a aplicar.
En la gestió de Compres Rebudes Albarans la funció de fusionar compres permet indicar un conjunt de compres a fusionar, d'aqueta manera no cal anar una a una per poder fusionar albarans de compra.
S'ha solventat un problema visual que feia que la fitxa d'articles, en la secció d'estocs, no mostrés correctament algunes dades del estoc.
S'ha modificat el traspas a comptabilitat perquè tingui en compte les retencions de IRPF en les compres.
Nova consulta d'impostos per poder consultar les retencions de IRPF en les compres.
 
< Anterior   SegŘent >