adrimFac 5.30 Imprimir Trametre a un amic
dilluns, 10 gener de 2011
Es pot indicar si una série de facturació es traspassable a comptabilitat o no.
Es pot indicar si una série de facturació genera cobraments o no.
S'han fet millores en el traspás a comptabilitat utilitzant el programa MicroLab.
A partir d'aquesta versió el control del número de série s'ha d'especificar en la fitxa de l'article agafant com a valor predeterminat el que tingui la fitxa de la família a la que pertany.
Nova secció dins de la fitxa de l'article anomenada Escandallat, on es mostren tots els articles que tenen dins del seu escandall l'article en pantalla, per veure aquesta nova secció cal activar-la en la configuració del sistema [ART22]
S'ha millorat l'ajuda de clients, mostrant més informació així com podent indicar que es vol mostrar tots els contactes per a cada client.
Existeix una nova secció en els articles per determinar la formulació o composició del producte a el·laborar, per veure aquesta nova secció cal activar-la en la configuració del sistema [ART23].
 
< Anterior   SegŘent >