adrimFac 5.29 Imprimir Trametre a un amic
diumenge, 19 desembre de 2010
En la consulta de compres rebudes ara es mostra la factura del proveïdor.
En la consulta de compres fent doble clic es pot imprimir la compra.
Quan es dona una compra com a rebuda en la seva totalitat es respecten els Iva per si s'hagués forçat algun import.
En la fitxa del client, si està actiu la secció de dades personals, es pot indicar la data de caducitat del Dni.
En la consulta venda detall del tipus Registre d'Entrada es mostra la data de caducitat del Dni.
En la gestió de compres rebudes existeix la secció de Tipus d'Iva per poder consultar les bases i imports.
En la gestió de compres actives i compres rebudes en la secció Tipus Iva existeix un botó per recalcular els tipus, base i imports d'iva segons el detall d'articles comprats.
S'ha solventat un error alhora d'imprimir el Resguard de reparacions des de el nucli de vendes.
La clonació d'articles no clona ni el descompte per evitar problemes que puguin derivar en pérdues económiques.
La clonació d'articles no clona les dades tècniques degut a que al ser un nou articles aquestes dades seran diferents.

IMPLANTACIÓ DE SÉRIES DE FACTURACIÓ.
A partir d'aquesta versió es poden generar séries de facturació. Aquesta funcionalitat ens pot permetre poder númerar a partir del número 1 diferents tipus de facturació cada una d'elles amb un prefix diferent.
Per exemple es pot tenir una série per facturació normal, una série per mermes internes de producte, una série per abonaments, una série per traspassos de material entre sucursals,...
Per poder implantar aquesta nova utilitat les factures de la série base, que és la numeració básica sense prefix s'ha tingut que renombrar de tal manera que la factura 1 ara es la 00001, la 2 és la 00002.
Per tal de crear diverses séries de facturació s'ha d'accedir a Gestions-Exercicis i activar la secció Séries de Facturació. En aquesta secció es poden crear noves séries així com gestionar els números a recuperar.
 
< Anterior   SegŘent >