adrimFac 5.27 Imprimir Trametre a un amic
dimecres, 10 novembre de 2010
Les dades textils en la fitxa d'articles ara es visualitzen en una secció independent per tal de millorar la distribució de dades de l'article.
Es pot informar en la fitxa de l'article una advertencia que serà mostrada en el nucli de vendes cada vegada que s'indiqui la seva venda.
En la consulta d'impostos es pot filtra per tipus de compra en els impostos soportats.
Les consultes de facturació s'han dividit els filtres en dos grups per millorar la visibilitat dels filtres que es poden aplicar.
Les consultes de facturació es pot filtrar per codi postal del client d'aquesta manera es podria, per exemple, filtrar les factures que s'hagin realitzat en un rang de codis postal.
En l'ajuda de clients de TpvTactil es pot modificar la fitxa del client seleccionat.
En el TpvTactil alhora de transferir un objecte a un altre s'actualiza el dia i l'hora de l'objecte receptor.
Al clonar una factura es té en compte el possible escandall de les línies de venda.
En la Pissarra de Compres existeix un botó per visualitzar les Comandes de Vendes pendents de servir.
En la fitxa d'un article en la secció de proveïdors que subministren l'article es pot indicar en quins múltiples el proveïdor ens subministra l'article. Habitualmet el múltiple tindrà com a valor 1 ja que subministra l'article unitat a unitat però per exemple si es vol indicar que l'article es subministrat en caixes de 5 unitats es posarà com a multiple el número 5.
En les compres actives es mostra un missatge d'advertència si es detecta que la quantitat a demanar al proveïdor no coincideix amb el múltiple que aquest ens pot servir.
En la pissarra de compres es mostra una missatge d'advertència si es detecta que la quantitat a demanar al proveïdor no coincideix amb el múltiple que aquest ens pot servir.
En la pissarra de compres quan es fa una recerca de necessitats es té en compte els múltiples que subministra el proveidor.
 
< Anterior   SegŘent >