adrimFac 4.97 Imprimir Trametre a un amic
dimarts, 23 febrer de 2010
S'ha implantant una millora important en les compres. A partir d'ara quan es dona una compra com a rebuda es pot estriar si el proveïdor ens envia una factura per la compra o un albarà per la compra.

En el cas d'estriar factura, com fins ara funcionava adrimFac, s'incrementen estocs, es calculen preus mitjos dels articles i es generen els pagament per la compra.

En el cas d'estriar albarà, s'incrementen estocs i es calculen preus mitjos dels articles, però no es genera els pagaments.

Degut a aquesta millora en el menú de compres hi ha dos canvis:
1. L'opció que antigament es deia Compres Rebudes passa a dir-se Compres Rebudes Factures.
2. Hi ha una nova opció anomenada Compres Rebudes Albarans per tal de gestionar les compres de proveïdors que han arribat però que encara no es té la Factura.

La gestió de Compres Rebudes Albarans permet gestionar aquest albarans podent fer diferents processos.
1. Pot modificar els preus de compra degut a que es possible que quan li arribi el material/albarà per part de proveïdor no tingui els preus definitius de compra llavors aquí els pot modificar.
2. Por Desfer la entrada tal i com ja es podia fer a Compres Rebudes Factures.
3. Pot fusionar diferents compres d'un mateix proveïdor ja que es possible que quan el proveïdor li envii la factura agrupi diferents albarans en una sola factura.
4. Pot facturar l'albarà amb l'opció Factura Rebuda, llavors se li demanaran les dades de la factura així com la forma de pagament d'aquesta, generant a continuació els rebuts a la gestió de Pagaments.
 
< Anterior   SegŘent >