adrimFac 4.80 Imprimir Trametre a un amic
dimarts, 24 novembre de 2009
S'ha millorat la gestió d'Articles Modificació Ràpida, que està en el menú de Magatzem, per tal de poder crear i eliminar articles.
En la finestra de salons del tpv tàctil s'han afegit un conjunt de botons per accedir a utilitats diverses.
S'ha fet una millora interna alhora de calcular les base de iva de les factures ja que s'havia detectat que en alguens ocasions la suma de les bases més l'iva descuadraba lleugement del total de factura, degut a això, a l'entrar per primera vegada a adrimFac s'executa automàticament un procés de recàlcul de bases d'iva per tal de que les factures realitzades fins al moment s'adaptin al nou càlcul.
En la gestió d'empleats s'ha organitzat informació en seccions.
Existeix un nou mòdul per empreses que realitzen serveis externs [MOD22].
En la configuració d'articles es pot indicar quines seccions d'informació es volen visualitzar per tal d'eliminar les seccions que no s'utilitzen.
En la configuració de clients es pot indicar quines seccions d'informació es volen visualitzar per tal d'eliminar les seccinos que no s'utilitzen.
No secció dins dels clients, només visible si està activat el mòdul de serveis externs [MOD22], per tal de gestionar els serveis externs.
En la finestra de salons en el tpv tàctil es mostra de la devolució de la venda tancada anteriorment.
S'ha creat una nova funcionalitat en el tpv tàctil amb el mòdul de festes activat per tal de poder cobrar les vendes amb la tarja de client.
Nou llistat/estadistica pels Serveis Externs [MOD22].
 
< Anterior   SegŘent >