adrimFac 4.64 Imprimir Trametre a un amic
dijous, 02 juliol de 2009
En la ajuda de client es mostra la població del client.
En el nucli de vendes una venda que s'ha indicat que és una comanda es pot transformar a albarà.
En la gestió de pressupostos es pot indicar quines línies es marcan de tal manera que seran traspassades al nucli de vendes i també seran actualitzats els preus de venda.
En la gestió de pressupostos si es fa un clic el títol de la columna 'Marcat' es marca o desmarca tots els valors de marcat de cada una de les línies d'articles.
Existeix una nou botó en el nucli de vendes, just sota del botó de la calculadora per re-calcular totals, que permet actualitzar els preus dels articles de la venda segons els preus vigents, aquesta utilitat es interessant per aquelles vendes que siguin antigues i que es vulguin actualitzar els preus de venda. També pot ser interessant en el cas de una venda assignar-lo a un nou client que per exemple està exempt d'iva, llavors prenent aquest botó es recalcular totes les línies de venda aplicant l'exempció d'iva. Aquesta botó també està disponible en pressupostos i en lloguers. Per tal de veure aquest botó cal activar-lo en la configuració del sistema, apartat nucli de vendes, paràmetre [TPV45].
Existeix una nova gestió bàsica de països, poden indicar si es un país de la CEE.
Es pot assignar al proveïdor de quin país és, dada important per un llistat futur que es realitzarà de resum de intrastat.
Es pot informar per a cada article es seu codi intrastat.
S'han realitzat millores en el control d'estocs d'articles amb escandall.
La secció ESTOC de la gestió d'articles té en compte les comandes de venda i el diposit de material dels materials amb escandall.
Hi ha una funció nova en la secció ESTOC de la gestió d'articles que mostra un resum de les compres demanades.
En el nucli de vendes encara que la venda estigui en un estat de comanda o tíquet continua operatiu la tecla F4 per tal d'accedir a la fitxa de l'article.
En el nucli de vendes es pot mostrar l'estat de la venda activat el paràmetre [TPV46].
Existeix una nova secció en el nucli de vendes que mostra un resum de l'estat de l'estoc dels articles de la venda activa. Per tal de veure aquesta nova secció cal activar el paràmetre [TPV47].
En la gestió de tiquets facturats existeix la possibilitat de generar una factura independent d'un tiquet en concret. Aquesta utilitat es interessant per aquells establiments que acceptin realitzar factures als seus clients en lloc de tiquets de venda una vegada ja s'ha realitzat el fi de dia. 
< Anterior   SegŘent >