Trametre a un amic
adrimUpgrade actualització d'adrimFac per internet
Aquesta aplicació permet rebre les actualitzacions del programari adrimFac via internet de manera automàtica i sencilla. Per tal de poder utilitzar aquest actualitzador cal que estigui pagant la quota de manteniment.
 
< Anterior   SegŘent >