adrimFac 3.42 Imprimir Trametre a un amic
dijous, 17 juliol de 2008
En la impressió del tiquet s'ha millorat el format quan es mostra el preu unitari amb més d'una unitat venuda, per tal de facilitar més la compressió del tiquet.
Tiquets facturats es mostra la informació dels cobraments i cobraments a compte.
Millores en el sistema de TPV Tactil alhora de Abonar i Anular tiquets cobrats.
En el TPV Tactil es pot apuntar Albarans, gestionant a posteriori aquest albarà desde la gestio d'albarans o la Facturació massiva d'albarans.
S'ha suprimit la pregunta de confirmación quan es dona la compra com a Rebuda, en la gestió de Compres Actives, degut a que si no es vol donar com a rebuda es pot cancelar en la seguent pantalla.
L'opció de menu COMPRES REBUDES es passa a dir COMPRES REBUDES FACTURES
En les Compres Rebudes Facturares la impressió de la comanda valorada es mostres les dades de la factura.
En la finestra de Comanda Rebuda quan es modifica la data de factura/albarà s'assigna automaticament la mateixa a la data d'entrada de material, per simplicar l'entrada de dades.
S'ha separat en el menú principal la gestió Comercial en Comercial Compres i Comercial Vendes.
 
< Anterior   SegŘent >