Trametre a un amic
Aplicació adrimFac
Descarregui la versió d'avaluació del programa adrimFac.
Per tal d'instal·lar adrimFac en l'ordinador central cal executar l'instal·lador. Si posteriorment vol instal·lar adrimFac només cal que executi el programa SetupClient.exe dins del subdirectori 'complements' del directori on estigui instal·lat adrimFac en el servidor, habitualment a c:\adrimfac
 
SegŘent >