Nom:
Empresa:
Email:
Telèfon:
Missatge:
Introdueixi codi seguretat:
Imprimir Trametre a un amic

adrimFac. Característiques.

adrimFac és un programari en català que cobreix les necessitats més habituals de tota empresa, tal com:
 • Gestió de Compres (pendents d'arrivar, arrivades, compres intel·ligents...)
 • Gestió de Vendes (vendes, tiquets, comandes, albarans, pressupostos...)
 • Multitarifa
 • Gestió de magatzem
 • Central de compres
 • Gestió ordre de feina/taller
 • Facturació unitària i per albarans
 • Facturació massiva de quotes periòdiques
 • Gestió de Cobraments
 • Gestió de Pagaments
 • Gestió de remeses bancàries amb generació d'arxiu Normativa 19
 • Llistats i estadístiques vàries.
 • Comunicació amb la seva botiga per internet.
 • Comunicació entre sucursals
 • Sincronització d'articles i tarifes entre susucursals/botigues
 • Traspas a Comptabiltat (Contaplus i Microlab)
 • Multiexercici
 • Multiempresa
 • i d'altres funcions i utilitats de màxima necessitat per a qualsevol empresa, comerç o autònom.

adrimFac és un programari en constant evolució. Gràcies a les aportacions/peticions dels clients de manteniment adrimFac creix per satisfer les necessitats dels seus usuari

Per tal de que adrimFac s'adapti perfectament a les necessitats d'algunes botigues i comerços aquest es capaç de conectar-se a diferents tipus de maquinari específics com poden ser: 

 • Impressora de tiquets
 • Impressora de etiquetes
 • Calaixos portamonedes
 • Lectors de codis de barres
 • Visor/mastil
 • Monitors tàctils
 • Balances
 • i d'altres...

Les principals característiques d'adrimFac són les següents:

 • Corva d'aprenentatge molt ràpida. Degut a que totes les pantalles del programari són homegénies, això permet una corva d'aprenentatge mol ràpida.
 • Permet treballar tant amb el ratolí com amb el teclat. adrimFac ha estat dissenyat per tal de poder treballar només amb el teclat en la gran majoria de les seves funcionalitats.
 • Tot llistat/imprés/document que genera adrimFac es pot imprimir per impressora (podent definir impressores diferents per cada tipus de imprés/document), previsualitzar, transformar als formats més estàndards (word, excel, html i PDF), enviar per correu electrònic (outlook) anexant amb alguns dels formats abans esmentats o enviar a fax.
 • Sistema de control d'accés a l'aplicatiu, podent indicar per cada usuari a quines funcionalitats de l'aplicatiu se li dona accés, complint així amb la LOPD (llei orgànica de protecció de dades).
 • Més de 15 mòduls funcionals que poden activar-se o no segons segons els seu perfil d'empresa.
 • Més de 200 paràmetres de configuració per tal de que adrimFac s'adapti a les seves necessitats.

Li recomanem que per tal de que tingui una visió més global de totes les funcionalitats que adrimFac li pot oferir, es descarregui el manual d'usuari o si ho desitja la versió d'avaluació .