adrimFac. DescÓrregues.
Aplicació adrimFac
Descarregui la versió d'avaluació del programa adrimFac.
Per tal d'instal·lar adrimFac en l'ordinador central cal executar l'instal·lador. Si posteriorment vol instal·lar adrimFac només cal que executi el programa SetupClient.exe dins del subdirectori 'complements' del directori on estigui instal·lat adrimFac en el servidor, habitualment a c:\adrimfac
 
Manual adrimFac (format PDF)
Descarregui el manual complert d'adrimFac en format PDF.
 
Manual instal·lació ordinador servidor (format PDF)
Descarregui el manual de com instal·lar adrimFac en el ordinador principal o servidor.
 
Manual instal·lació estació de treball (format PDF)
Descarregui el manual de com instal·lar adrimFac en els ordinador clients o estacions de treball.
 
Mòdul comunicació entre Sucursals

Aquest mòdul permet comunicar multiples botigues o multiples sucursals entre si per tal de poder fer d'una forma ràpida i sencilla consulta de preus i estocs. Es necessari disposar d'internet amb IP Fixe en cada una de les botigues o sucursals.
Disponible en breu.

 
adrimUpgrade actualització d'adrimFac per internet
Aquesta aplicació permet rebre les actualitzacions del programari adrimFac via internet de manera automàtica i sencilla. Per tal de poder utilitzar aquest actualitzador cal que estigui pagant la quota de manteniment.
 
adrimFacTactilSpy: Visualitzador de successos
Aquesta aplicació permet visualitzar els successos que han ocurregut en el mòdul adrimFacTactil per tal de trovar utilitzacions indegudes del mòdul de vendes per part dels usuaris. rebre les  de manera automàtica i sencilla. Per tal de poder utilitzar aquest actualitzador cal que estigui pagant la quota de manteniment.